Speelautomaten exploiteren

Als u een kansspelautomaat wilt plaatsen, zoals een fruitautomaat, moet u een vergunning aanvragen. Dit heet een aanwezigheidsvergunning. Voor een behendigheidsautomaat, zoals een flipperkast, is geen vergunning nodig.

De Wet op de Kansspelen maakt een verschil tussen 'hoogdrempelige' en 'laagdrempelige’ inrichtingen.

  • Hoogdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld cafés, bars en nachtclubs. Deze bedrijven mogen twee speelautomaten hebben, zowel kansspel- als behendigheidsautomaten.
  • Laagdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld snackbars, kantines en restaurants. Deze bedrijven mogen geen kansspelautomaten hebben.

Een aanwezigheidsvergunning wordt door het college per kalenderjaar of deel van een kalenderjaar verleend.

Aanvraag

U kunt een aanwezigheidsvergunning online aanvragen door gebruik te maken van onderstaand formulier. De aanvraag wordt getoetst aan de Wet op de Kansspelen. Op basis van deze toets wordt het besluit genomen al dan niet de vergunning te verlenen. De doorlooptijd is 8 weken. Deze termijn kan eenmaal met maximaal 8 weken worden verlengd.

Aanwezigheidsvergunning speelautomaat aanvragen met DigiD

Liever niet online aanvragen? U kunt een afspraak maken met een medewerker van het cluster Vergunningverlening en Handhaving. Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken

Procedure

  • Nadat u de aanvraag heeft ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
  • Bij een niet-complete of niet-correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende stukken/gegevens.
  • Gebeurt dit niet? Dan wordt de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.

Let op: u moet de aanvraag minimaal 3 weken van tevoren indienen.

De politie controleert periodiek of het aantal en de aard van de geplaatste automaten overeenkomt met de verleende vergunning.