Textiel inzamelen

Oude kleding en schoenen kunnen prima worden hergebruikt. U kunt het naar een kringloopwinkel of speciale container voor textielinzameling brengen. Soms wordt het ook door een goede doeleninstelling of vereniging huis aan huis opgehaald. Daar is alleen wel toestemming voor nodig. Handelaren in lompen hebben die toestemming ook nodig.

Wilt u oude kleding en schoenen ophalen voor hergebruik, een goed doel of handel? Vraag dan eerst toestemming voordat u begint.

De vergunning moet u aan het begin van het jaar aanvragen. Uit alle organisaties die een dergelijke aanvraag hebben ingediend, worden jaarlijks vier organisaties gekozen die textiel mogen inzamelen. Er wordt gekozen op basis van een rouleringssysteem en een positief CBF advies (Centraal Bureau Fondsenwerving). Er wordt gewerkt met een wachtlijst. De vier organisaties aan wie de vergunning is verleend, worden vervolgens onderaan de wachtlijst geplaatst. Om op de wachtlijst te blijven staan moet een organisatie de gemeente jaarlijks informeren.

Vervolgacties

Na de textielinzameling moet verantwoording worden afgelegd of het verzamelde textiel daadwerkelijk bij de vastgestelde bestemming is aangekomen. In geval van het verkopen van het ingezamelde textiel moet verantwoording worden afgelegd over de opbrengst van de verkoop. Wanneer de vergunning wordt toegekend, moeten de personen die de textiel inzamelen zich kunnen legitimeren.

Aanvraag

U kunt een vergunning voor het inzamelen van textiel online aanvragen door gebruik te maken van onderstaand formulier.

Vergunning textielinzameling aanvragen met DigiD

Liever niet online aanvragen? U kunt een afspraak maken met een medewerker van het cluster Vergunningverlening en Handhaving. Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken