Uitstalling plaatsen bij een winkel

Ondernemers kunnen een uitstalling plaatsen bij hun winkel. In uw uitstalling mag u producten uitstallen die ook in de winkel worden verkocht. Een fietsenhandelaar kan bijvoorbeeld fietsen buiten uitstallen.

Het kan zijn dat u precariobelasting moet betalen als u een uitstalling heeft. Dit is belasting die u aan de gemeente betaalt voor het gebruik van openbare ruimte.

Directe verkoop vanuit de uitstalling is niet toegestaan.

Op grond van de Algemene plaatselijke verordening (APV) is voor het uitstallen van goederen voor een winkel geen vergunning nodig. In de verordening precariobelasting zijn de voorwaarden opgenomen om precario op te leggen.

Voorwaarden

Voorwaarden voor het plaatsen van een uitstalling zijn onder andere:

  • U veroorzaakt geen overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer.
  • De plaatsing sluit aan bij de bepalingen in het bestemmingsplan.
  • De uitstalling voldoet aan de gestelde afmetingen (maximaal 60 cm uit de gevel).