Venten

Wanneer u verbruiksartikelen, zoals oliebollen, rookworsten, speculaas, cake, pepernoten en dergelijke wilt venten, heeft u geen vergunning nodig. Het gaat om verkoop langs de deur, u heeft geen vaste standplaats. U moet tijdens het venten een geldig identiteitsbewijs bij u hebben. Aan het vrij mogen venten zijn regels verbonden.

U mag onder de volgende voorwaarden venten:

  • De openbare orde, veiligheid, volksgezondheid en het milieu mogen niet in gevaar komen.
  • Er mag niet worden gevent op zondagen en maandag tot en met zaterdag tussen 20.00 uur en 09.00 uur.
  • Er mag geen papier of ander materiaal (zwerfvuil) op straat worden achtergelaten.
  • Eventuele aanwijzingen van de politie moeten worden opgevolgd.
  • Voorkom dat u niet gelijktijdig met een andere vereniging/instelling/organisatie, of in dezelfde wijk vent. Dit dient u onderling te regelen. De gemeente Hattem is niet verantwoordelijk wanneer dit wel gebeurt.
  • De organisator van de ventactie is verplicht maatregelen te nemen met als doel te voorkomen dat de gemeente Hattem, of derden, schade of overlast ondervinden als gevolg van het venten. De organisator van de ventactie is verplicht de schade, die wordt veroorzaakt door het venten, te vergoeden.