Vuur stoken in de openlucht

U mag zonder toestemming geen vuur stoken in de openlucht. U kunt hiervoor een ontheffing aanvragen.

Het verbod geldt niet voor rookwaren, kaarsen, vuur voor bakken en braden, de vuurplaats bij scouting de Trijsberg aan de Oranje Nassaulaan en de stookplaats van het Amfitheater van de Zandkreek aan de Koeweg.

Voorwaarde is wel dat dit geen gevaar mag opleveren voor de omgeving en er geen sprake is van fase 2 (extra alert) is in het kader van natuurbrandgevaar, ga hiervoor naar www.natuurbrandrisico.nl. In bijvoorbeeld bossen en natuurgebieden kan een rookverbod gelden.

Gaat u vuur stoken bij de stookplaats van het Amfitheater van de Zandkreek? Neem dan contact op met het verhuurkantoor van de Zandkreek op telefoonnummer (038) 423 95 19

Aanvraag

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. U kunt online een afspraak maken.

Afspraak maken

De brandweer, politie of de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) kan controleren of het vuur wordt gestookt volgens de voorschriften.