Winkelopenstelling ontheffing

Een ontheffing winkelopenstelling geeft toestemming een winkel te openen buiten de vastgestelde openingstijden. Winkels moeten op bepaalde tijden gesloten te zijn. In de Winkeltijdenwet en de verordening winkeltijdenwet is bepaald dat een winkel tussen 22.00 en 06.00 uur gesloten is.

De gemeente Hattem heeft vastgesteld dat winkels op bepaalde feestdagen (niet zijnde een zondag of Eerste Kerstdag) geopend mogen zijn. Daarnaast heeft de gemeente de bevoegdheid om in bijzondere gevallen toestemming te verlenen een bepaalde winkel te openen op tijden waarop deze normaal gesproken gesloten hoort te zijn.

Aanvraag

U kunt een ontheffing winkelopenstelling online aanvragen door gebruik te maken van onderstaand formulier. U moet de aanvraag minimaal 3 weken van tevoren indienen.

Ontheffing winkelopenstelling aanvragen met DigiD

U kunt ook een afspraak maken met een medewerker van het cluster Vergunningverlening en Handhaving. Deze afspraak kunt u online maken.

Afspraak maken