Geweigerde omgevingsvergunning Enkweg 7

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 8051PT 7
Publicatiedatum
09-03-2021
Kaart behorende bij: Geweigerde omgevingsvergunning Enkweg 7

Geweigerde vergunning

Beschrijving

•    Enkweg 7: activiteiten bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor het legaliseren van de bestaande aan- en bijgebouwen, verzonden 4 maart 2021.

Procedure

Tegen een geweigerde vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.