Verleende omgevingsvergunning Achterstraat 17-2e Walsteeg 12

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051GA 17
Publicatiedatum
09-03-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Achterstraat 17-2e Walsteeg 12

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Achterstraat 17-2e Walsteeg 12: activiteit bouw en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten, voor het splitsen van het pand, verzonden 25 februari 2021.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.