Verleende APV-vergunning CliniClowns

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
16-03-2021
Kaart behorende bij: Verleende APV-vergunning CliniClowns

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Het inzamelen van kleding in het tweede kwartaal 2022 aan CliniClowns, verzonden 10 maart 2021.

Procedure

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.