Ontwerpbestemmingsplan “Woonzorgzone, Hattem”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
29-03-2021
Kaart behorende bij: Ontwerpbestemmingsplan “Woonzorgzone, Hattem”

-

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Woonzorgzone, Hattem” ter inzage ligt.

Doel van het plan

Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om een woonzorgzone te realiseren in het gebied tussen de Geldersedijk en de Hollewand in Hattem. De woonzorgzone biedt een combinatie van wonen, woonzorg en een Integraal Kind Centrum (IKC). Voor deze ontwikkeling is een herziening van het bestemmingsplan vereist.

Stedenbouwkundig plan

Het ontwerpbestemmingsplan vindt zijn basis in het Stedenbouwkundig Plan Oude IJsbaan e.o. dat op 23 november 2020 door de gemeenteraad werd vastgesteld. Dit Stedenbouwkundig Plan (SP) is een uitwerking van de Stedenbouwkundige Visie Oude IJsbaan e.o. van december 2019. Dit is via een interactief traject tot stand gekomen.

Inzagetermijn

De betreffende stukken liggen vanaf donderdag 1 april 2021 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis (tot en met woensdag 12 mei 2021). U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of via telefoonnummer (038) 443 16 16. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via identificatienummer NL.IMRO.0244.bpWZZGeldersedijk-0002 en op de gemeentelijke website www.hattem.nl.

Informatiebijeenkomst

De gemeente Hattem organiseert een informatiebijeenkomst op een nader aan te kondigen datum binnen de termijn van inzage over twee onderwerpen: a) het ontwerpbestemmingsplan en alles wat daarbij hoort, en b) het ontwerpproces voor de openbare ruimte en de bewegingsboulevard. Hoe wij deze bijeenkomst vormgeven, is mede afhankelijk van de maatregelen rondom Covid-19.

Reageren

Gedurende de inzagetermijn kan een schriftelijke zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ingediend worden bij de gemeenteraad van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer A.M. Kleine Staarman via (038) 443 16 16.

Procedure

-