Rectificatie publicatie: Ontwerpbestemmingsplan “Van der Valk Hotel”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
29-03-2021
Kaart behorende bij: Rectificatie publicatie: Ontwerpbestemmingsplan “Van der Valk Hotel”

-

Beschrijving

omdat de publicatie in Gemeenteblad en de Staatscourant door een technische storing niet plaats heeft gevonden. Hiermee wordt dit hersteld met als inzagetermijn: donderdag 1 april 2021 tot en met woensdag 12 mei 2021.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Van der Valk Hotel” ter inzage ligt.

Doel van het plan
Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om een Van der Valk Hotel Hattem op het Bedrijvenpark H2O te realiseren in het noordelijke deel van het Bedrijvenpark H2O in Hattem. Het gaat om een gebied gelegen aan de A28 in de oksel van het knooppunt Hattemerbroek (A28-A50) en ten zuiden van de Hanzelijn.

De herziening van het bestemmingsplan Bedrijvenpark H2O is nodig voor:
•    de functie van hotel, restaurant, congres- en vergadergelegenheid en welness/fitnessgelegenheid;
•    voor een deel van het terrein wordt de bouwhoogte vergroot naar maximaal 45 meter, exclusief installaties.

De realisatie van het hotel betekent een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Met de ligging direct aan het knooppunt Hattemerbroek is het een belangrijke zichtlocatie vanaf de A28 en A50. Het is een locatie waar dit bebouwingsaccent met aansprekende architectuur passend is. Het vormt een bijzondere entree tot de regio Zwolle, het Bedrijvenpark H2O en de provincie Gelderland. Ook wordt de toegestane milieucategorie van 5.1 aanzienlijk verlaagd naar milieucategorie tot en met 3.2.

Inzagetermijn

De betreffende stukken liggen vanaf donderdag 1 april 2021 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis (tot en met woensdag 12 mei 2021). U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of via telefoonnummer (038) 443 16 16. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl via identificatienummer NL.IMRO.0244.bpVanderValkhotel-0002 en op de gemeentelijke website www.hattem.nl.

Reageren

Gedurende de inzagetermijn kan een schriftelijke zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ingediend worden bij de gemeenteraad van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer A.M. Kleine Staarman via (038) 443 16 16.

Procedure

-