Vaststelling Algemene plaatselijke verordening 2021

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8052
  • 8051
Publicatiedatum
29-03-2021
Kaart behorende bij: Vaststelling Algemene plaatselijke verordening 2021

-

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt bekend dat de raad in de vergadering van 22 maart 2021 de Algemene plaatselijke verordening gemeente Hattem 2021 heeft vastgesteld.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de plaatselijke regelgeving die in de gemeente geldt. Hierbij moet gedacht worden aan regelgeving rondom openbare orde, veiligheid en andere regelgeving die tot doel heeft de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen.

De APV 2021 vervangt de APV 2017 en is in werking getreden op 30 maart 2021.

Procedure

-