Verleende omgevingsvergunning Randweg 54

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051LP 54
Publicatiedatum
29-03-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Randweg 54

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Randweg 54: activiteit bouw, voor het wijzigen van een kozijn in de voorgevel, verzonden 25 maart 2021.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.