Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere grenswaarde ‘Poort van Hattem’

Type bekendmaking
geluidvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051
Publicatiedatum
07-04-2021
Kaart behorende bij: Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere grenswaarde ‘Poort van Hattem’

Beschrijving

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere grenswaarde ‘Poort van Hattem’ 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt bekend dat het verzoek om vaststelling van hogere grenswaarden voor de geluidbelasting is binnengekomen vanwege wegverkeer op een nog te realiseren appartementencomplex aan de Nieuweweg 85 in Hattem. Het bestemmingsplan ‘Poort van Hattem’ maakt de bouw van dit appartementencomplex mogelijk. Dit bestemmingsplan ligt in dezelfde periode als dit ontwerpbesluit ter inzage.

Er is een akoestisch onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting die de appartementen zullen gaan ondervinden. Uit dit akoestisch onderzoek blijkt, dat de geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder (55 dB Lden) zal komen, namelijk maximaal 63 dB Lden ten gevolge van het verkeer op de Nieuweweg. Beperkende maatregelen hebben onvoldoende effect of zijn vanuit stedenbouwkundig, financieel, vervoerskundig of verkeerskundig oogpunt niet mogelijk.

Inzagetermijn
Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 8 april 2021 gedurende zes weken (tot en met 19 mei 2021) op afspraak ter inzage in het stadhuis en zijn in te zien via www.hattem.nl. U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16. 

Reageren
Gedurende de inzagetermijn kan een schriftelijke zienswijze over het ontwerpbesluit ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mw. U. Linthorst via (038) 443 16 16.
 

Procedure