Verleende omgevingsvergunning Zuidwal 52

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051GX 52
Publicatiedatum
20-04-2021
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Zuidwal 52

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Zuidwal 52: activiteit reclame, voor een nieuwe reclame-uiting, verzonden 13 april 2021.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.