Verleende ontheffing aan het MS Fonds

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
04-05-2021
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing aan het MS Fonds

-

Beschrijving

•    Het plaatsen van spandoeken van 28 juni tot en met 3 juli 2021 langs de vier invalswegen aan het MS Fonds, verzonden 29 april 2021.

Procedure

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.