Geweigerde vergunning Perceel B 2045 (Hezenbergerweg ter hoogte van golfterrein)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
19-05-2021
Kaart behorende bij: Geweigerde vergunning Perceel B 2045 (Hezenbergerweg ter hoogte van golfterrein)

Geweigerde vergunning

Beschrijving

•    Perceel B 2045 (Hezenbergerweg ter hoogte van golfterrein): activiteit bouw, voor het plaatsen van een hekwerk, verzonden 3 mei 2021.

Procedure

Tegen een geweigerde vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.