Verkeersbesluit parkeerschijfzone Kleine Gracht

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
12-05-2021

-

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem heeft een verkeersbesluit genomen voor het tijdelijk instellen van een parkeerschijfzone op de Kleine Gracht. De parkeerplaatsen tussen Kleine Gracht 4 en het kruispunt met de Geldersedijk worden tijdelijk onderdeel van de parkeerschijfzone. Van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur en op vrijdag tot 21.00 uur geldt een maximale parkeerduur van een uur en moet een parkeerschijf gebruikt worden om te parkeren op de parkeerplaatsen aan de Kleine Gracht. Buiten de hiervoor genoemde tijden geldt geen maximale parkeerduur.

Deze maatregel wordt ingesteld in verband met de werkzaamheden aan de binnenstad. Gedurende de werkzaamheden zijn minder parkeerplaatsen in de binnenstad beschikbaar. Door de parkeerplaatsen aan de Kleine Gracht aan te wijzen als parkeerschijfzone blijven voldoende parkeerplaatsen voor kort parkeren dichtbij de binnenstad beschikbaar. Deze maatregel is van kracht voor de duur van de werkzaamheden (naar verwachting eind 2022 gereed).

In het kader van de werkzaamheden aan de binnenstad, vinden ook werkzaamheden aan de Kleine Gracht plaats. Als gevolg hiervan zullen gedurende een korte periode de parkeerplaatsen niet bereikbaar zijn.  

Dit verkeersbesluit, inclusief bezwarenprocedure, is in te zien in de Staatscourant via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ en ligt op afspraak ter inzage in het stadhuis.

Procedure

-