Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Geldersedijk 28

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8051SG 28
Publicatiedatum
18-05-2021
Kaart behorende bij: Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Geldersedijk 28

Verlengen beslistermijn

Beschrijving

•    Geldersedijk 28: het college heeft de beslistermijn met zes weken verlengd voor de aanvraag met de activiteit bouw, voor het plaatsen van een carport, verzonden 30 april 2021.

Procedure

 Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift indienen.