Vergunningsvrij project Hilsdijk 23

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051KB 23
Publicatiedatum
25-05-2021
Kaart behorende bij: Vergunningsvrij project Hilsdijk 23

vergunningsvrij project

Beschrijving

•    Hilsdijk 23: activiteit bouw, voor het plaatsen van een overkapping, verzonden 17 mei 2021.

Procedure

Tegen een vergunningsvrij project kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.