Verleende omgevingsvergunning Zwijnenbergstraat 38

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051ZB 38
Publicatiedatum
03-06-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Zwijnenbergstraat 38

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Zwijnenbergstraat 38, activiteit bouw voor de plaatsing van een dakkapel aan de achterzijde van de woning, verzonden 26 mei 2020.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.