Ontwerp bestemmingsplan ‘’Bosstrook Hattemse Loo”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
08-06-2020
Kaart behorende bij: Ontwerp bestemmingsplan ‘’Bosstrook Hattemse Loo”

-

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Bosstrook Hattemse Loo” ter inzage ligt.

Doel van het plan

Dit bestemmingsplan is opgesteld als een herziening van de geldende bestemmingsplannen voor deze locatie. Door verkoop van grond van de eigenaar van de golfbaan aan de gemeente en aan een viertal particulieren, heeft versnippering van de grond plaatsgevonden. Op de door de gemeente aangekochte grond heeft de gemeente een boskamer van acht meter diep gerealiseerd. De door de particulieren aangekochte gronden maken nu deel uit van de tuinen die horen bij de woningen aan de dr. JH Sypkens Smitstraat. Dit nieuwe bestemmingsplan is bedoeld om de aangekochte grond door de gemeente en de particulieren adequaat te bestemmen.

Inzagetermijn

De betreffende stukken liggen vanaf donderdag 11 juni 2020 voor zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis (tot en met woensdag 22 juli 2020). U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16.
Het ontwerpbestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website www.hattem.nl.

Reageren

Gedurende de inzagetermijn kan een schriftelijke zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ingediend worden bij de gemeenteraad van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met U. Linthorst via (038) 443 16 16.

Procedure

-