Opschorten beslistermijn Dorpsweg 2

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8051XV 2
Publicatiedatum
16-06-2020
Kaart behorende bij: Opschorten beslistermijn Dorpsweg 2

-

Beschrijving

•    Dorpsweg 2, het college heeft op verzoek van aanvrager de beslistermijn opgeschort tot 31 juli 2020 voor de aanvraag omgevingsvergunning met de activiteit bouw, reclame en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het oprichten van een fitnesscentrum, verzonden 9 juni 2020.

Procedure

Tegen het opschorten van een beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift indienen.