Vergunningsvrij project Vijzelpad 112

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051KR 112
Publicatiedatum
17-06-2020
Kaart behorende bij: Vergunningsvrij project Vijzelpad 112

-

Beschrijving

•    Vijzelpad 112, activiteit werk- of werkzaamheden uitvoeren voor een computergestuurde boring onder de A28, verzonden 5 juni 2020.

Procedure

Tegen een besluit vergunningsvrij kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.