Vergunningsvrij project Werfkamp 20

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051ZS 20
Publicatiedatum
17-06-2020
Kaart behorende bij: Vergunningsvrij project Werfkamp 20

-

Beschrijving

•    Werfkamp 20, activiteit bouw voor het vervangen van een kozijn in een garage,  verzonden 11 juni 2020.

Procedure

Tegen een besluit vergunningsvrij kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.