Verlenging beslistermijn Achterstraat 27

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051GA 27
Publicatiedatum
16-06-2020
Kaart behorende bij: Verlenging beslistermijn Achterstraat 27 Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u een bezwaarschrift indienen.

Beschrijving

•    Achterstraat 27, het college heeft de beslistermijn met 6 weken verlengd voor de aanvraag omgevingsvergunning met de activiteit bouw voor het renoveren van het dak en het plaatsen van een dakraam, verzonden 11 juni 2020.

Procedure

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.