Verlenging beslistermijn Geldersedijk 27

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051EP 27
Publicatiedatum
16-06-2020
Kaart behorende bij: Verlenging beslistermijn Geldersedijk 27 Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u een bezwaarschrift indienen.

Beschrijving

•    Geldersedijk 27, het college heeft de beslistermijn met 6 weken verlengd voor de aanvraag omgevingsvergunning met de activiteit bouw voor het oprichten van een veranda en erfafscheiding, verzonden 11 juni 2020.

Procedure

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.