Verzoek omgevingsvergunning Kerkstraat 2 en Markt 8

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcodes)
  • 8051EZ 8
  • 8051GL 2
Publicatiedatum
17-06-2020
Kaart behorende bij: Verzoek omgevingsvergunning Kerkstraat 2 en Markt 8

-

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders maakt ingevolge artikel 3.10, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat een verzoek om omgevingsvergunning voor de activiteiten: bouw, handelen met gevolgen voor beschermde monumenten en sloop voor het herstel van de brand- en waterschade van de panden aan de Kerkstraat 2 en Markt 8 te Hattem is ingediend

Kennis wordt gegeven van het voornemen van het college van burgemeester en wethouders om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

De aanvraag alsmede de ontwerpbeschikking liggen met ingang van 17 juni 2020 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis. U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of (038) 443 16 16.
Een ieder die bedenkingen heeft tegen het verlenen van de omgevingsvergunning wordt in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen omtrent het voornemen, gedurende de voornoemde termijn van terinzagelegging, naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Schriftelijk moet dit geschieden bij het college van burgemeester en wethouders. Mondelinge zienswijzen kunnen zowel persoonlijk (tijdens openstelling van de cluster V&H), als telefonisch (op werkdagen van 08.00 uur tot 12.30 uur en 13.30 uur tot 17.00 uur) worden doorgegeven aan één van de medewerkers van cluster Vergunningverlening & Handhaving.

Hattem, 17 juni 2020

Procedure

-