Drank- en Horecawet Bij de Molen

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051EV 3 A
Publicatiedatum
30-06-2020
Kaart behorende bij: Drank- en Horecawet Bij de Molen

Verleende vergunning

Beschrijving

De burgemeester van Hattem heeft op 23 juni 2020 een Drank- en Horecavergunning verleend voor het uitoefenen van een horecabedrijf (art. 3 Drank- en Horecawet) aan:

Bij de Molen
Locatie: Molenbelt 3A
8051 EV te Hattem

Procedure

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.