Uitschrijving BRP

Type bekendmaking
overig
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8052
  • 8051
Publicatiedatum
30-06-2020
Kaart behorende bij: Uitschrijving BRP

-

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Hattem zijn voornemens om de bijhouding van de adresgegevens van de volgende personen in de Basisregistratie Personen (BRP) ambtshalve op te schorten op grond van artikel 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen (Wbrp).
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar hij/zij in de (BRP) is geregistreerd.

Voorletter(s) en naam: GKA Haas
Geboortedatum: 16 november 1988
Geplande uitschrijfdatum: 16 juni 2020

Voorletter(s) en naam: BW Meendering
Geboortedatum: 5 november 1967
Geplande uitschrijfdatum: 16 juni 2020

Voorletter(s) en naam: PJ Mulder
Geboortedatum: 25 september 1965
Geplande uitschrijfdatum: 16 juni 2020

Staat uw naam hierboven of weet u waar deze persoon verblijft, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met het cluster burgerzaken en belastingen van de gemeente Hattem. Te bereiken via burgerzaken@hattem.nl of via (038) 443 16 16.

Als wij geen informatie krijgen over de verblijfplaats van bovengenoemde persoon wordt betrokkene uitgeschreven naar: Onbekend. Dit heeft tot gevolg dat de persoon dan niet meer als ingezetene van Nederland staat ingeschreven. Hierdoor kan het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in Nederland, zoals uitkeringen, kinderbijslag, pensioen en dergelijke, komen te vervallen.

Procedure

-