Verleende omgevingsvergunning Berkenlaan 15

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051BH 15
Publicatiedatum
30-06-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Berkenlaan 15

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Berkenlaan 15, activiteiten bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het bouwen van een overkapping, verzonden 22 juni 2020.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.