Verleende omgevingsvergunning Apeldoornseweg 40

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051AD 40
Publicatiedatum
06-07-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning  Apeldoornseweg 40

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Apeldoornseweg 40, activiteit handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten voor het vervangen van het bovenste deel van de schoorsteen, verzonden 29 juni 2020.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.