Verleende omgevingsvergunning Nieuweweg 95

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051EC 95
Publicatiedatum
17-08-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Nieuweweg 95

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Nieuweweg 95: activiteit bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor het uitbreiden van een tijdelijke unit voor de huisvesting van de tandartspraktijk, verzonden 10 augustus 2020.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.