Verleende omgevingsvergunning Vijzelpad 96

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051KR 96
Publicatiedatum
17-08-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Vijzelpad 96

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Vijzelpad 96: activiteit bouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, voor het uitbreiden van de woning en het oprichten van een bijgebouw, verzonden 11 augustus 2020.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.