Verleende ontheffing voor de inrit van Albert Heijn aan de Vechtstraat

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051JM
Publicatiedatum
25-08-2020
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing voor de inrit van Albert Heijn aan de Vechtstraat

Verleende ontheffing

Beschrijving

•    Ontheffing is verleend voor het veroorzaken van geluid bij asfalteringswerkzaamheden voor de inrit van Albert Heijn aan de Vechtstraat op 21 augustus van 22.00 uur tot 24.00 uur, verzonden 19 augustus 2020.

Procedure

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.