Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning ’t Veen Noord

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
25-08-2020
Kaart behorende bij: Verlengen beslistermijn  omgevingsvergunning ’t Veen Noord

-

Beschrijving

•    ’t Veen Noord: het college heeft de beslistermijn met zes weken verlengd voor de aanvraag met de activiteit bouw, voor de realisatie van 51 woningen, verzonden 17 augustus 2020.

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift indienen.