Besluit aanvraag niet te behandelen Hilsdijk 35 en 37

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8051KC 37
  • 8051KC 35
Publicatiedatum
01-09-2020
Kaart behorende bij: Besluit aanvraag niet te behandelen Hilsdijk 35 en 37

-

Beschrijving

•    Hilsdijk 35 en 37: activiteit sloop, voor het slopen van het hoofdgebouw, verzonden 24 augustus 2020.

Procedure

Tegen een besluit aanvraag niet te behandelen kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.