Verleende omgevingsvergunning Sanderspad 12

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051SW 12
Publicatiedatum
01-09-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Sanderspad 12

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Sanderspad 12: activiteit bouw, voor het vervangen en vergroten van een dakkapel, verzonden 25 augustus 2020.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.