Verleende ontheffing aan St. Open Atelierdagen Noordoost Veluwe

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
01-09-2020
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing aan St. Open Atelierdagen Noordoost Veluwe

-

Beschrijving

•    Ontheffing is verleend voor het plaatsen van reclameborden van 28 september tot en met 3 oktober 2020 langs de vier invalswegen aan St. Open Atelierdagen Noordoost Veluwe, verzonden 25 augustus 2020.

Procedure

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.