Verleende APV-vergunning Angelart Kunst&Zo

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051GC 50
Publicatiedatum
07-09-2020
Kaart behorende bij: Verleende APV-vergunning Angelart Kunst&Zo

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Het innemen van een terras bij Angelart Kunst&Zo aan de Achterstraat 50, verzonden 1 september 2020.

Procedure

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.