Verleende omgevingsvergunning meerdere adressen (1)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
07-09-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning meerdere adressen (1)

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Hoopjesweg 4, 4A, 4C, 6B en 6C , Veenschouw 1 t/m 27 (even en oneven) met uitzondering van 5, 6, 11, 12, 14, 24 en 25 en Grote Veen 1 t/m 18 (even en oneven) en 18 t/m 42 (even) met uitzondering van 14, 30, 36 en 38: activiteit bouw, voor het oprichten van 51 woningen, verzonden 1 september 2020.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.