Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Dorpsweg 2

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051XV 2
Publicatiedatum
07-09-2020
Kaart behorende bij: Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Dorpsweg 2

-

Beschrijving

•    Dorpsweg 2: het college heeft de beslistermijn verlengd tot 1 oktober 2020 voor de aanvraag met de activiteit bouw, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en reclame, voor het oprichten van een fitnesscentrum, verzonden 31 augustus 2020.

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift indienen.