Overeenkomst ‘Hollewand 73A, Hattem’

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
22-09-2020
Kaart behorende bij: Overeenkomst ‘Hollewand 73A, Hattem’

-

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maakt, overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat zij voor het bestemmingsplan ‘Hollewand 73A, Hattem’ een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro heeft afgesloten.

Doel van de overeenkomst

In deze overeenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over behoud en bescherming van de groenstrook tussen het perceel Hollewand 73A en de IJsselstraat/De Hank.

Inzagetermijn

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf donderdag 24 september 2020 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het stadhuis (tot en met woensdag 4 november 2020). U kunt een afspraak maken via www.hattem.nl/afspraak of telefonisch via (038) 443 16 16.

Tegen de anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Procedure

-