Verleende APV-vergunning Berg en Bos 7

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051AK 7
Publicatiedatum
22-09-2020
Kaart behorende bij: Verleende APV-vergunning Berg en Bos 7

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Berg en Bos 7: vergunning is verleend voor het veranderen van een uitweg, verzonden 15 september 2020.

Procedure

Tegen een APV-vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.