Verleende omgevingsvergunning Nieuweweg 36a t/m 36d

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051EE 36
Publicatiedatum
22-09-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Nieuweweg 36a t/m 36d

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Nieuweweg 36a t/m 36d: activiteit bouw, voor het realiseren van vier appartementen, verzonden 15 september 2020.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.