Verleende omgevingsvergunning Vijverstaat 36

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051NB 36
Publicatiedatum
22-09-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Vijverstaat 36

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Vijverstaat 36: activiteit bouw, voor het plaatsen van een raam in de zijgevel van de woning, verzonden 11 september 2020.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.