Verlenging verleende omgevingsvergunning Nieuweweg 77

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8051EC 77
Publicatiedatum
22-09-2020
Kaart behorende bij: Verlenging verleende omgevingsvergunning Nieuweweg 77

-

Beschrijving

•    Nieuweweg 77: de omgevingsvergunning voor het tijdelijk bewonen van een bijgebouw is met 1 jaar verlengd, verzonden 15 september 2020.

Procedure

Tegen een verlenging verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.