Verlenging verleende omgevingsvergunning Hommelbrink 4

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051PV 4
Publicatiedatum
18-01-2021
Kaart behorende bij: Verlenging verleende omgevingsvergunning Hommelbrink 4

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Hommelbrink 4: voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit, het college heeft besloten de instandhoudingstermijn met één jaar te verlengen, verzonden 8 januari 2021.

Procedure

Tegen een verlenging verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.