Verleende omgevingsvergunning Kruisstraat 13

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8051GD 13
Publicatiedatum
29-09-2020
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning Kruisstraat 13

Verleende vergunning

Beschrijving

•    Kruisstraat 13: activiteit bouw en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten, voor het aanbrengen van een airco-unit, verzonden 21 september 2020.

Procedure

Tegen een verleende vergunning kunt u een bezwaarschrift indienen.

Bezwaarschrift indienen

Wanneer u door een besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u hiertegen bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan binnen zes weken nadat het besluit aan de aanvrager is verzonden. Een bezwaar schorst de werking van het besluit niet, tenzij het bezwaar is gericht tegen een omgevingsvergunning voor kappen of sloop. Bij spoed kunt u de Rechtbank Gelderland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor betaalt u griffierecht.