Geheimhouding persoonsgegevens

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8051
  • 8052
Publicatiedatum
07-10-2020
Kaart behorende bij: Geheimhouding persoonsgegevens

-

Beschrijving

Het college van B&W maakt bekend dat elke ingeschrevene in de basisregistratie personen het recht heeft om geheimhouding te vragen.

U kunt de gemeente verzoeken om uw gegevens aan bepaalde personen en instanties niet te verstrekken. Dat geldt echter niet voor instanties die gegevens nodig hebben voor de uitvoering van wettelijke taken. In die gevallen zal de gemeente steeds uw belang bij geheimhouding afwegen tegen dat van de vragende instantie. Geheimhouding is niet mogelijk tegen instanties die door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geautoriseerd zijn om automatisch gegevens te ontvangen van de gemeente. U moet dan denken aan instanties als de belastingdienst, het kadaster, de Sociale Verzekeringsbank, DUO (studiefinanciering), pensioenfondsen en justitie.

Als u geheimhouding wilt aanvragen dan kunt u hiervoor een afspraak maken bij burgerzaken en belastingen in het stadhuis, waar u een formulier kunt invullen. 

Procedure

-